Zoznam ponúkaných programov

Názov študijného programu

Fakulta

Udeľovaný akademický titul

Forma štúdia

ošetrovateľstvo

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Mgr.

externá

ošetrovateľstvo

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Bc.

denná

ošetrovateľstvo

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Bc.

externá

pôrodná asistencia

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Bc.

denná

dentálna hygiena

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Bc.

externá

dentálna hygiena

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Bc.

denná

fyziologická a klinická výživa

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Bc.

externá

fyzioterapia

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Mgr.

externá

fyzioterapia

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Bc.

denná

fyzioterapia

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Bc.

externá

rádiologická technika

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Bc.

denná

rádiologická technika

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Bc.

externá

urgentná zdravotná starostlivosť

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Bc.

externá

urgentná zdravotná starostlivosť

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Bc.

denná

ošetrovateľstvo

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

PhD.

denná

ošetrovateľstvo

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

PhD.

externá

verejné zdravotníctvo

Fakulta verejného zdravotníctva

PhD.

externá

verejné zdravotníctvo

Fakulta verejného zdravotníctva

PhD.

denná

verejné zdravotníctvo

Fakulta verejného zdravotníctva

Mgr.

externá

verejné zdravotníctvo

Fakulta verejného zdravotníctva

Mgr.

denná

verejné zdravotníctvo

Fakulta verejného zdravotníctva

Bc.

denná

verejné zdravotníctvo

Fakulta verejného zdravotníctva

Bc.

externá

ošetrovateľstvo

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Bc.

denná

ošetrovateľstvo

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Bc.

externá

fyzioterapia

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Mgr.

denná

fyzioterapia

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Mgr.

externá

fyzioterapia

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Bc.

denná

fyzioterapia

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Bc.

externá

laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Bc.

denná

urgentná zdravotná starostlivosť

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Bc.

externá

urgentná zdravotná starostlivosť

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Bc.

denná

chirurgia

Lekárska fakulta

PhD.

externá

vnútorné choroby

Lekárska fakulta

PhD.

externá

všeobecné lekárstvo

Lekárska fakulta

MUDr.

denná

General medicine

Lekárska fakulta

MUDr.

denná

zubné lekárstvo

Lekárska fakulta

MDDr.

denná