Vzdelávacie zariadenia

Praktická výučba, klinické stáže:

Zmluvné zdravotnícke zariadenia, kde študenti realizujú praktickú výučbu sú:

Univerzitná nemocnica Bratislava - Nemocnica Ružinov, II. , Nemocnica akad. L. Dérera, I., Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Národný ústav detských chorôb

Fakultná nemocnica s poliklinikou  F. D. Roosevelta Banská Bystrica  

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica a ďalšie zdravotnícke zariadenia.

Univerzita má podpísané Memorandum o spolupráci v modernou nemocnicou BORY.

Učebne pre teoretickú výučbu:

Odborné učebne

Pitevňa

Simulačné centrum

Laboratóriá

Univerzitná knižnica Slovenskej zdravotníckej univerzity:

https://eszu.sk/univerzitna-kniznica/

Online katalóg: http://kniznica.szu.sk/