Opatrenia pre akademické vedenie

  • Kancelária rektora

Mgr. Zuzana Haladová

tel.: +421 2 59 370 271

tel.: +421 2 59 370 274 

e-mail: zuzana.haladova@szu.sk

 

Bc. Eva Palugová

tel.: +421 2 59 370 271

tel.: +421 2 59 370 274

e-mail: eva.palugova@szu.sk

 

  • Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Dekanát

+421 2 59370 451

dekanat.fozos@szu.sk

  • Fakulta verejného zdravotníctva

Dekanát

+421 2 59370 550

dekanat.fvz@szu.sk

  • Lekárska fakulta

Dekanát

+421 2 59370 350

dekanat.lf@szu.sk

  • Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Dekanát

+421 483 248 023

dekanat.fz@szu.sk

  • Pedagogický odbor

 

Mgr. Kristína CSERIOVÁ

riaditeľka Pedagogického odboru SZU

č. dverí: A - 101

tel.: +421 947 924 192

kristina.cseriova@szu.sk

 

Mgr. Jana HÁJOVSKÁ

zástupkyňa riaditeľky pedagogického odboru pre ďalšie vzdelávanie

č. dverí: A – 109

tel.: +421 947 924 180

jana.hajovska@szu.sk

  • Poradenské centrum

poradenske.centrum@szu.sk