Pedagogický odbor - kontakty

Mgr. Kristína CSERIOVÁ

riaditeľka Pedagogického odboru SZU

č. dv.: A - 101

tel.: +421 947 924 192

kristina.cseriova@szu.sk

 

Danica Čapková

prihlášky na vysokoškolské štúdium, sociálne štipendiá, ubytovanie pre študentov dennej formy štúdia

č. dv.: A – 112

+421 947 924 193

danica.capkova@szu.sk

 

PhDr. Attila Seszták

vysokoškolské štúdium, ďalšie vzdelávanie

č. dv.: A – 105

+421 947 924 182

attila.sesztak@szu.sk