Meno a adresa

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Limbová 12

833 03 BRATISLAVA

tel.: +421 2 59370 111

www.szu.sk

IČO: 001 65 361

https://goo.gl/maps/nJWB9KxNrDqNGNDVA


Fakulty

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Limbová 12, 833 03 Bratislava

 

Fakulta verejného zdravotníctva

Limbová 12, 833 03 Bratislava

 

Lekárska fakulta

Limbová 12, 833 03 Bratislava

 

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica

tel.: +421 483 248 011, E-mail: dekanat.fz@szu.sk