Finančná pomoc pre študentov

Usmernenia pre študentské pôžičky a štipendiá v rámci podpory študentov.  Informácie o sociálnom, motivačnom, tehotenskom štipendiu a vládnom štipendiu sú uvedené na webovom sídle.

Študentské pôžičky: https://www.fnpv.sk/

Štipendium – sociálne: https://eszu.sk/dokumenty-szu/

Tehotenské štipendium: http://old.szu.sk/index.php?id=1454

Informácie o stabilizačných pôžičkách sú dostupné na: https://www.stabilizacnepozicky.sk/