Akademický kalendár

Harmonogram akademického roku 2022/2023

Zápisy: 05.09. – 09.09.2022

Začiatok akakedmického roku: 12.09.2022 (pondelok)

 

Výučba v zimnom semestri:

12.09.2022 – 30.12.2022 (16 týždňov pre FOaZOŠ a FZ)

                                                     (vrátane súvislej klinickej praxe)

12.09.2022 – 16.12.2022 (14 týždňov pre LF)

12.09.2022 – 16.12.2022 (14 týždňov pre FVZ - vrátane praxe)

 

Súvislá klinická prax:

05.12.2022 – 30.12.2022 (4 týždne pre FOaZOŠ a FZ)

05.12.2022 – 16.12.2022 (2 týždne pre FVZ)

 

Skúškové obdobie pre opakovane zapísané predmety: 12.09.2022 – 30.09.2022 (3 týždne)

Skúškové obdobie v zimnom semestri: 02.01.2023 – 03.02.2023 (5 týždňov)

Skúškové obdobie pre jednotlivé študijné programy môžu dekani fakúlt upraviť. Skúškové obdobie možno rozlíšiť/upraviť aj pre jednotlivé ročníky. Skúšky možno však konať až po absolvovaní celej predpísanej výučby (vrátane súvislej klinickej praxe) v jednotlivých študijných programoch v jednotlivých ročníkoch.

                                                                                                             

Výučba v letnom semestri:

06.02.2023 – 26.05.2023 (16 týždňov)

(vrátane praxe a súvislej klinickej praxe – FOaZOŠ, FZ, FVZ)      

Pre končiace ročníky si fakulty prispôsobia dĺžku semestra podľa potreby v jednotlivých študijných programoch.

 

Súvislá klinická prax:

02.05.2023 – 26.05.2023 (4 týždne pre FOaZOŠ a FZ)

02.05.2023 – 12.05.2023 (2 týždne pre FVZ)

 

Skúškové obdobie v letnom semestri: 29.05.2023 – 07.07.2023 (6 týždňov)

 

Povinná letná prázdninová prax: júl – august (pre LF, FOaZOŠ a FZ)

 

Záverečné práce a štátna skúška:

  • Uloženie záverečných prác v PDF formáte do CRZP cez MAIS do 31.03.2023
  • Odovzdanie záverečných prác: 06.04.2023